Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 23.01.2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – dotacja, Numer naboru FEPK.01.03-IZ.00-002/23

pobierz plik (XLSX, 352.61 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-002/23

pobierz plik (DOCX, 79.79 KB)

Informacja z 01.12.2023 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-002/23, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (wybór w trybie konkurencyjnym).

pobierz plik (PDF 178.25 KB)

Informacja z 31.10.2023 r.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (numer naboru FEPK.01.03-IZ.00-002/23).

W ramach naboru do działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu  Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 824 134,59 , wartość wydatków całkowitych wynosi 31 036 650,76 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 65 000 000 zł.

 

Poleć innym: