Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi zasad horyzontalnych przy realizacji projektów w ramach programu FEP 2021-2027.

Szkolenie odbędzie się  14 czerwca 2024 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna).  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.
Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu do 1 osoby z każdej zainteresowanej dofinansowaniem instytucji.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

O zakwalifikowaniu bądź  odmowie przyjęcia na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pan  Michał Byliniak - szkoleniowiec, przedsiębiorca, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Program szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady równościowe obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027:

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zgodność projektów z zapisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

Zasada zrównoważonego rozwoju w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 – nowe podejście, czyli zasada DNSH

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poleć innym: