Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosku o dofinansowanie  w aplikacji SOWA PLUS z EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Szkolenie online odbędzie się  10 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00 - 14.00

Szkolenie odbędzie się w formie on-line. Przed szkoleniem każda zakwalifikowana osoba  otrzyma dostęp do pokoju konferencyjnego online. Zaproszenia wysyłane zostaną ok. 2 dni przed szkoleniem. 
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prosimy poprawnie wpisywać adresy mailowe!!!

Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty w dniu 8 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00. W przypadku wcześniejszego wyczerpania puli miejsc na szkolenie, o zakończeniu rejestracji poinformujemy w tym ogłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów programu.
Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu do 1 osoby z każdej zainteresowanej dofinansowaniem instytucji.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

O zakwalifikowaniu bądź  odmowie przyjęcia na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

Po zakończonym szkoleniu, wysyłamy do Państwa ankietę, prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres zwrotny.

Szkolenie poprowadzi administrator merytoryczny  systemów informatycznych KSI-SMIK 07-13, CST, CST2021 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, pełniący także funkcję administratora generatorów wniosków aplikacyjnych oddanych do użytku w perspektywach finansowych: 2007-13, 2014-20 oraz 2021-27. Wieloletni członek Komisji Oceny Projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Trener z bogatym doświadczeniem przeprowadzenia od 2007 roku ok. 200 szkoleń dla beneficjentów oraz pracowników z obsługi systemów informatycznych, w tym generatorów wniosków.  

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów, którzy będą realizowali projekty z EFS+ w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do Generatora SOWA EFS – prezentacja przedstawiająca podstawowe funkcjonalności generatora wniosku.

2. Zakładanie konta w SOWA EFS – obsługa aplikacji krok po kroku jak założyć konto i dokonać pierwszego logowania w SOWA EFS oraz prezentacja zawierająca m. in.: informacje o adresie strony dla wersji produkcyjnej i szkoleniowej, wymagania co do złożoności hasła.

3. Rejestracja organizacji – obsługa aplikacji z zakresie rejestrowania organizacji oraz prezentacja omawiająca podstawowe zasady dotyczące zakładania organizacji (m. in. konto rejestrujące organizację otrzymuje rolę administratora w organizacji).

4. Tworzenie i aktywacja profili – pokazanie w aplikacji jak należy utworzyć profil użytkownika z przypisaną rolą do organizacji i go aktywować oraz prezentacja z wykazem ról jakie można przypisać w organizacji.

5. Wyszukiwanie naborów wniosków – omówienie SZOP w kontekście ustalenia poziomów wdrażania, w których beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie przewidujące określone formy wsparcia (typy projektów), ustalanie terminów naborów na podstawie Harmonogramu naborów oraz wyszukiwanie naborów w aplikacji SOWA EFS.

6. Omówienie podstawowych zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – prezentacja przedstawiająca podstawowe zasady wypełniania wniosku (np. uzupełnianie danych tylko w polach do tego przewidzianych, czy używanie skrótów ogólnie stosowanych w języku polskim).

7. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w SOWA EFS – wypełnianie krok po kroku wniosku w SOWA EFS.

8. Różnice we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu w porównaniu z RPO WP – prezentacja z wykazem i omówieniem zmian we wzorze wniosku w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową.

9. Wskazówki z zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu – prezentacja wskazująca na co szczególnie należy zwrócić uwagę wypełniając wniosek.

10. Pytania i odpowiedzi.

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poleć innym: