Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach FEP 2021-2027.

Szkolenie odbędzie się  w dniach 12-13 października 2023 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty w dniu 9 października 2023 r. o godz. 9:00. W przypadku wcześniejszego wyczerpania puli miejsc na szkolenie, o zakończeniu rejestracji poinformujemy w tym ogłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.
Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu do 1 osoby z każdej zainteresowanej dofinansowaniem instytucji.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. O zakwalifikowaniu bądź  odmowie przyjęcia na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pani Anna Wójtowicz - Dawid - doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego; zajmuje się zagadnieniami prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz prawa finansowego, a także obsługą prawną projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest wieloletnim trenerem z zakresu zamówień publicznych, pomocy publicznej i kontroli zarządczej; autorka licznych publikacji o tej tematyce

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikować o dofinansowanie w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie podstaw prawnych.
 2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w trybie krajowym – zgodność z zasadami: uczciwa konkurencja, równe traktowanie, jawność postępowania, efektywność.
 3. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
 4. Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (PZP czy „Zasada Konkurencyjności”)
 5. Kto i kiedy stosuje Ustawę PZP a kiedy Zasadę Konkurencyjności.
 6. Zasada konkurencyjności a tryb podstawowy – podobieństwa i różnice.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekt finansowych.
 10. Kto i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”.
 11. Wytyczne programowe – prawo czy wskazówki?
 12. Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane „Zapytanie ofertowe”?
 13. Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 14. Warunki udziału i kryteria oceny ofert.
 15. Badanie rażąco niskiej ceny.
 16. Tajemnica przedsiębiorstwa
 17. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 18. Sporządzenie protokołu.
 19. Udzielenie zamówienia – Umowa z wykonawcą – czy można ją zmieniać w trakcie jej trwania?
 20. Orzecznictwo KIO i sądowe.
 21. Zamówienia o wartości mniejszej niż 50 tys. zł w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
 22. Taryfikator Korekt Finansowych.
 23. Pytania, dyskusja, konsultacje.  

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poleć innym: