Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi pomocy publicznej i modernizacji zasad udzielania pomocy w projektach realizowanych w ramach FEP 2021-2027.

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prosimy poprawnie wpisywać adresy mailowe!!!

Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 9:00. W przypadku wcześniejszego wyczerpania puli miejsc na szkolenie, o zakończeniu rejestracji poinformujemy w tym ogłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.
Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu do 1 osoby z każdej zainteresowanej dofinansowaniem instytucji.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

O zakwalifikowaniu bądź  odmowie przyjęcia na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi osoba zajmująca się zagadnieniami prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz prawa finansowego, a także obsługą prawną projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikować o dofinansowanie w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach:
 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych),
 • przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
 • przesłanka selektywności wsparcia,
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki,
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis – różnice. 
 1. Realizacja projektów infrastrukturalnych w kontekście pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  dla Podkarpacia 2021-2027:
 • wpływ wyroku ETS w sprawie Leipzig-Halle na realizację projektów infrastrukturalnych,
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu,
 • zakup oraz sprzedaż nieruchomości, w tym nieruchomości wytworzonych w ramach projektu,
 • wykorzystanie infrastruktury do tzw. pomocniczej działalności gospodarczej - warianty,
 • wprowadzenie do mechanizmu monitorowania oraz wycofania; legalizacja pomocy publicznej. 
 1. Wymiar finansowy pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  dla Podkarpacia 2021-2027:
 • koszty kwalifikowane a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 • specyfika ekwiwalentu dotacji brutto,
 • pomoc publiczna a projekt generujący dochód,
 • pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego. 
 1. Wspólnotowe przepisy dot. pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Perspektywa 2014-2020 a perspektywa finansowa 2021-2017 (najistotniejsze zmiany):
 • przegląd rozporządzenia w sprawie pomocy,
 • wytyczne w sprawie pomoc regionalnej wraz z mapą pomocy regionalnej,
 • nowelizacja rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń blokowych,
 • zasady ramowe dotyczące pomocy na badania, rozwój oraz innowacje,
 • tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.
 1. Efekt zachęty. 
 2. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym:
 • oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej,
 • zasady wyliczania rekompensaty,
 • praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami. 
 1. Pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  dla Podkarpacia 2021-2027:
 • zakres stosowania,
 • pułapy pomocy
 • szczegółowe omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa. 
 1. Pomoc regionalna:
 • koszty kwalifikowane,
 • inwestycja początkowa,
 • obowiązek utrzymania inwestycji w regionie,
 • pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego,
 • intensywność pomocy.
 1. Pomoc publiczna (inwestycyjna) przewidziana w wyłączeniu blokowym:
 • pomoc na ochronę środowiska, w tym infrastruktura energetyczna,
 • badania i rozwój, w tym infrastruktura badawcza,
 • pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych,
 • pomoc na infrastrukturę lokalną,
 • kultura, sport i rekreacja. 
 1. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej i pozostałe obowiązki podmiotów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy.
 2. Tryby udzielania pomocy państwa, pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej:
 • pięć trybów podstawowych oraz jeden szczegółowy,
 • konsekwencje związane z udzielaniem pomocy państwa poza programem pomocowym,
 • przypadki notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej – procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską,
 • udzielanie pomocy bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską,
 • skargi w sprawie pomocy państwa.

12.   Pytania i odpowiedzi

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poleć innym: