Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności VAT w projektach EFS+ realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Szkolenie odbędzie się  22 listopada 2023 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 08:00. W przypadku wcześniejszego wyczerpania puli miejsc na szkolenie, o zakończeniu rejestracji poinformujemy w tym ogłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.
Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu do 1 osoby z każdej zainteresowanej dofinansowaniem instytucji.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

O zakwalifikowaniu bądź  odmowie przyjęcia na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczonym wykładowca i trenerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od wielu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikować o dofinansowanie z EFS+ w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków w projektach FEP 2021-2027

- rozporządzenie ogólne 2021/1060

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

- Wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 roku

- Regulamin wyboru projektów

- umowa o dofinansowanie projektu

2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków

- okres kwalifikowalności

- warunki kwalifikowalności

- wydatki niekwalifikowalne

- zakaz podwójnego finansowania

- cross-financing w EFS+

- rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności

- trwałość projektu

3. Szczegółowe warunki kwalifikowalności w projektach FEP 2021-2027

- zasada faktycznego ponoszenia wydatków

- wkład niepieniężny

- zakup nieruchomości

- amortyzacja i leasing

4. Podatek od towarów i usług VAT w latach 2021-2027

- kwalifikowalność podatku VAT

- zmiany w zakresie VAT w stosunku do perspektywy 2014-2020

- brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT

- kurs wymiany walut stosowany do przeliczenia łącznego kosztu projektu

- oświadczenie o kwalifikowalności VAT

5. Zamówienia w ramach projektu

- zasada konkurencyjności

- zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020

- postępowanie o udzielenie zamówienia

6. Personel projektu

- definicja personelu projektu

- zatrudnienie lub oddelegowanie

- specyfika zatrudnienia w projektach EFS+

- nagrody i premie

- dodatki

- miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu

- dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021

7. Uproszczone metody rozliczania wydatków

- stawki jednostkowe

- kwoty ryczałtowe

- stawki ryczałtowe

- obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro

- warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi

8. Koszty pośrednie w projektach FEP 2021-2027

- katalog kosztów pośrednich EFS+

- stawki kosztów pośrednich

9. Uczestnicy projektów EFS+

- warunki kwalifikowalności uczestnika

- zbieranie danych o uczestnikach projektu

- obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poleć innym: