Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie wnioskodawców i beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (dalej: FEP 2021-2027) oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi horyzontalnych zasad równościowych UE.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach programu FEP 2021-2027 zobowiązani są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych UE. Szkolenie ma celu przybliżenie podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem tych zasad oraz horyzontalnych warunków podstawowych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym konieczne jest podanie adresu mailowego, przypisanego do konkretnej osoby. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest dostępne w formie on-line, uczestnik/uczestniczka może w nim uczestniczyć w dowolnym czasie.

O zakwalifikowaniu bądź odmowie przyjęcia na szkolenie uczestnik/uczestniczka zostanie poinformowany mailem.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne do realizacji horyzontalnych zasad równościowych
 • Zasady równościowe (horyzontalne) - zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji
 • Dostępność w projekcie
 • Koncepcja uniwersalnego projektowania
 • Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)
 • Horyzontalne warunki podstawowe:
 1. warunek skutecznego stosowania i wdrażania stosowania Karty praw podstawowych UE,
 2. warunek wdrażania i stosowania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
 • Karta praw podstawowych UE - prawa i zasady
 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) - zakres
 • Wspólne postanowienia dotyczące realizacji zasad równościowych w procesie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Osoba do kontaktu:

Edyta Piliszko
Tel. 17 747 6334

Poleć innym: