Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Na 2024 r. zaplanowane jest kilkanaście szkoleń stacjonarnych i online o różnej tematyce, które z pewnością pomogą wielu zainteresowanym w realizacji projektów unijnych. Szkolenia skierowane są do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Prezentujemy niżej listę i planowane terminy szkoleń, jednocześnie zastrzegając, że daty te mogą ulec zmianom. By być na bieżąco, polecamy systematycznie odwiedzać naszą stronę internetową i zakładkę: Szkolenia i konferencje.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator weryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuszcza udział maksymalnie jednej osoby z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą na bieżąco w zakładce: Szkolenia i konferencje na stronie funduszeue.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Szczegółowa lista planowanych szkoleń w 2024 r. (lista jest na bieżąco uzupełniana)

LUTY

  • 09.02.2024 - Rozliczanie projektów w aplikacji SL2021 realizowanych w ramach EFRR  z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – szkolenie online

KWIECIEŃ

  • 04.04.2024 – Aplikacja WOD2021- jak przygotować wniosek o dofinansowanie  z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – szkolenie online
  • 10.04.2024 - Aplikacja SOWA PLUS- jak przygotować wniosek o dofinansowanie  z EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – szkolenie online
  • 23.04.2024 - Rozliczanie projektów z EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021 – szkolenie online
  • 24.04.2024 - Rozliczanie projektów z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021 – szkolenie online

MAJ

  • 16.05.2024 – Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
  • 17.05.2024 - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS+  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

CZERWIEC

  • 14.06.2024 - Zasady horyzontalne w realizacji projektów FEP 2021-2027
  • 17.06.2024 - Pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach FEP 2021-2027
  • 20.06.2024 - Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie.

Poleć innym: