Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Od kwietnia 2023 r. ruszamy z nową ofertą szkoleniową dla  potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zaplanowane jest kilkanaście szkoleń o różnej tematyce, które z pewnością pomogą wielu zainteresowanym w realizacji projektów unijnych. Prezentujemy niżej listę i planowane terminy szkoleń, jednocześnie zastrzegając, że daty te mogą ulec zmianom. By być na bieżąco, polecamy systematycznie odwiedzać naszą stronę internetową i zakładkę: Szkolenia i konferencje – dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Zasady uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych

Szkolenia i spotkania są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator weryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuszcza udział maksymalnie jednej osoby z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą na bieżąco w wyżej wymienionych zakładkach około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

UWAGA: Szczegółowa lista planowanych szkoleń w 2023 r. (lista jest na bieżąco uzupełniana)

Czerwiec

 • 1 czerwca - SZKOLENIE STACJONARNE - Roboty budowlane w obiektach zabytkowych w projektach realizowanych w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 • 5 czerwca – Przemyśl - Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące naboru wniosków w zakresie wsparcia rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

 • 7 czerwca - Krosno - Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dotyczące aktualnych konkursów w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

 • 14 czerwca - Rzeszów - Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dotyczące aktualnych konkursów w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

 • 16 czerwca– Stalowa Wola - Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dotyczące aktualnych konkursów w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

 • 19 czerwca - SZKOLENIE ONLINE - Obsługa nowego generatora wniosków - WOD2021 dla beneficjentów realizujących projekty z EFRR w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

SIERPIEŃ

 • 1 sierpnia - Zasady horyzontalne UE w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

WRZESIEŃ

 • 20 września - Realizacja i rozliczanie projektu EFRR w ramach programu FEP 2021-2027 rozliczanego metodami uproszczonymi (stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe)
 • 21 września - Realizacja i rozliczanie projektu EFS+ w ramach programu FEP 2021-2027 rozliczanego metodami uproszczonymi (stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe)

 PAŹDZIERNIK

 • 12-13 października - Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  dla Podkarpacia 2021-2027
 • 12 października - 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP
 • 31 października - Zasady dostępności w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

LISTOPAD

 • 21 listopada - Kwalifikowalność wydatków, kwalifikowalność VAT w projektach EFRR realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
 • 22 listopada - Kwalifikowalność wydatków, kwalifikowalność VAT w projektach EFS+ realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
 • 29 listopada - SZKOLENIE ONLINE - Rozliczanie projektów realizowanych z EFS+w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w aplikacji SL2021

GRUDZIEŃ

 • 5-6 grudnia - SZKOLENIE ONLINE - Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  dla Podkarpacia 2021-2027
 • 7 grudnia - Pomoc publiczna i modernizacja zasad udzielania pomocy w projektach realizowanych w ramach FEP 2021-2027

Uwaga! Harmonogram szkoleń i spotkań może ulec zmianie!

Poleć innym: