Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Dokument pn. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027 został opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na bazie materiału obowiązującego w perspektywie 2014-2020. Podręcznik jest zgodny z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i wymogami Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Do pobrania:

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027, PDF1,14 MB

Poleć innym: