Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Niniejsze zasady zostały opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w celu ułatwienia potencjalnym Operatorom zrozumienia założeń Podmiotowego Systemu Finansowania. Zawarte w nich informacje stanowią zwięzłe kompendium z reguł wdrażania Działania FEPK.07.14 w województwie podkarpackim oraz z wybranych dokumentów źródłowych – zapoznanie się z zasadami powinno pomóc w prawidłowym opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów, które będą składane w odpowiedzi na konkurs dla Działania FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji.

Podręcznik dla Beneficjenta Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji na lata 2021-2027 (pdf)978,33 KB

Poleć innym: