Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej modułu umożliwiającego przekazywanie harmonogramu płatności i jego zmian oraz danych dotyczących personelu projektu w aplikacji SL2021 Projekty, o czym Instytucja Zarządzająca poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej, zastosowanie mają niniejsze formularze EXCEL.

  1. Baza personelu zaangażowanego w realizację projektu (xlsx), 14,37 KB
  2. Harmonogram płatności projektu (xlsx), 14,37 KB
  3. Harmonogram płatności – oś VII FEP 2021-2027 (xlsx),65,51 KB
Poleć innym: