Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania decyzji o dofinansowaniu w ramach Priorytetu 1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne.

  1. Harmonogram płatności. (xlsx, 14,13 KB)
  2. Oświadczenie, iż informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w dołączonych do niego jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. (docx, 99,55 KB)

 

Poleć innym: