Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania decyzji o dofinansowaniu w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.05 Regionalne Inteligentne Specjalizacje, Typ projektu: Wzmacnianie regionalnego systemu innowacji w ramach PPO.

  1. Harmonogram płatności. (xlsx, 14,24 KB)
  2. Oświadczenie, iż informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w dołączonych do niego jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. (docx, 98,69 KB)
Poleć innym: