Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Celem wszczęcia procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania do Instytucji Zarządzającej wypełnionego i podpisanego Wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta.

Osoba zarządzająca projektem jest uprawniona do wykonywania w aplikacji SL2021 w imieniu Beneficjenta i na jego rzecz czynności związanych z realizacją projektu oraz do nadawania dalszych uprawnień innym osobom do pracy w systemie.

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem należy podpisać podpisem kwalifikowanym zarówno przez osobę uprawnioną jak i przez Beneficjenta i przesłać do IZ w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy któraś z osób nie dysponuje podpisem kwalifikowanym, dopuszcza się podpisanie wersji pisemnej wniosku i przesłanie do IZ za pośrednictwem poczty.

pobierz plik (docx, 53 KB) 

Poleć innym: