Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz uzyskaniu dostępu do SL2021, zobowiązany jest do przekazania w ciągu 3 dni roboczych, za pośrednictwem SL2021 Harmonogramu płatności.

Aktualizacja Harmonogramu następuje w przypadku zmiany wartości dofinansowania określonej w umowie lub okresu realizacji projektu oraz na żądanie Instytucji Zarządzającej, również za pośrednictwem SL2021.

Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do SL2021 następujących danych dotyczących zaangażowania personelu Projektu:

  1. dane dotyczące personelu Projektu: nr PESEL, imię i nazwisko;
  2. dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: forma zaangażowania w Projekcie, okres zaangażowania osoby w Projekcie (dzień-miesiąc-rok – dzień-miesiąc-rok);
  3. dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dedykowanego modułu umożliwiającego przekazywanie harmonogramu płatności i jego zmian oraz danych dotyczących personelu projektu w aplikacji SL2021 Projekty, o czym Instytucja Zarządzająca poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej, zastosowanie mają niniejsze formularze EXCEL, które po wypełnieniu powinny zostać przesłane do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem modułu Korespondencja aplikacji SL2021 projekty.

  1. Baza personelu zaangażowanego w realizację projektu (xlsx), 14,37 KB
  2. Harmonogram płatności projektu (xlsx), 14,37 KB
Poleć innym: