Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca udostępniają wykaz rachunków bankowych obowiązujących w ramach FEP 2021-2027, w celu realizacji zapisów wynikających z umów:

  • w ramach EFRR

Lp.

Nazwa rachunku

Numer rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego

Numer rachunku w Santander Bank Polska S.A.

1

dofinansowanie ze środków UE

17 1130 0007 0020 0660 2620 0016

 

2

współfinansowanie dotacji celowej z budżetu państwa

 

95 1090 2750 0000 0001 5251 7375

3

dofinansowanie ze środków UE - dotyczy projektów własnych

 

69 1090 2750 0000 0001 5251 7455

4

zwrot należności głównej i/lub odsetek

 

05 1090 2750 0000 0001 5251 7443

 

  • w ramach EFS+

Lp.

Nazwa rachunku

Numer rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego

Numer rachunku w Santander Bank Polska S.A.

1

dofinansowanie ze środków UE                                                

17 1130 0007 0020 0660 2620 0016

 

2

FEP Działanie 7.4

 

05 1090 2750 0000 0001 5538 4957

3

FEP Działanie 7.4 zwroty

 

06 1090 2750 0000 0001 5538 4842

4

FEP Działanie 7.7

 

19 1090 2750 0000 0001 5538 4899

5

FEP Działanie 7.7 zwroty

 

21 1090 2750 0000 0001 5538 4863

6

FEP Działanie 7.8

 

23 1090 2750 0000 0001 5538 4827

7

FEP Działanie 7.8 zwroty

 

25 1090 2750 0000 0001 5538 4888

8

FEP Działanie 7.11

 

23 1090 2750 0000 0001 5538 4924

9

FEP Działanie 7.11 zwroty

 

26 1090 2750 0000 0001 5538 4870

10

FEP Działanie 7.12

 

30 1090 2750 0000 0001 5538 4798

11

FEP Działanie 7.12 zwroty

 

36 1090 2750 0000 0001 5538 4981

12

FEP Działanie 7.13

 

30 1090 2750 0000 0001 5538 4992

13

FEP Działanie 7.13 zwroty

 

40 1090 2750 0000 0001 5538 4812

14

FEP Działanie 7.14

 

42 1090 2750 0000 0001 5538 4970

15

FEP Działanie 7.14 zwroty

 

43 1090 2750 0000 0001 5538 4855

16

FEP Działanie 7.15

 

44 1090 2750 0000 0001 5538 4837

17

FEP Działanie 7.15 zwroty

 

45 1090 2750 0000 0001 5538 5013

18

FEP Działanie 7.16

 

47 1090 2750 0000 0001 5538 4880

19

FEP Działanie 7.16 zwroty

 

56 1090 2750 0000 0001 5538 4912

20

FEP Działanie 7.17

 

65 1090 2750 0000 0001 5538 4944

21

FEP Działanie 7.17 zwroty

 

78 1090 2750 0000 0001 5538 5001

22

FEP Działanie 7.18

 

84 1090 2750 0000 0001 5538 4893

23

FEP Działanie 7.18 zwroty

 

85 1090 2750 0000 0001 5538 4778

24

FEP Działanie 7.19

 

98 1090 2750 0000 0001 5538 4932

25

FEP Działanie 7.19 zwroty

 

98 1090 2750 0000 0001 5538 5029

Poleć innym: