Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 30 stycznia 2023 r.

Na podstawie z art. 82 ust. 2, pkt 1) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 2/23 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2023 r. dokonał zmiany Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

 

Informacja z 7 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 131 ustawy wdrożeniowej eksperci z poprzedniej perspektywy mogą uzyskać status eksperta w nowym okresie programowania w sposób uproszczony. Uwzględniając wykładnię celowościową powyższej regulacji, instytucją właściwą do prowadzenia wykazu ekspertów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wypełniając zapisy art. 131 ustawy wdrożeniowej Zarządzeniem Nr 37/22 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2022 r. przyjął Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Powyższy wykaz obejmuje dziedziny związane z Priorytetem 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian (EFS+), który jest wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - wersja archiwalna (pdf)372,82 KB

Poleć innym: