Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej:  znak Funduszy Europejskich z  dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej,  znak Unii Europejskiej z  dopiskiem  Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

W ramach realizowanego projektu zostaną sfinansowane wszystkie kwalifikowalne elementy wynagrodzenia wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację zadań polityki spójności, w szczególności FEP 2021-2027.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uczestniczących w systemie realizacji zadań  polityki spójności, w szczególności FEP 2021-2027 i wykonujących działania niezbędne do skutecznego zarządzania funduszami w ramach programów regionalnych i ich wykorzystania w zakresie m.in. przygotowania, administrowania, wdrażania, koordynacji, monitorowania, ewaluacji oraz kontroli i audytu.

Wartość projektu: 54 847 457,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 46 620 338,45 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeEuropejskieDlaPodkarpacia

Poleć innym: