Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej:  znak Funduszy Europejskich z  dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej,  znak Unii Europejskiej z  dopiskiem  Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Sprawna, efektywna realizacja FEP 2021-2027 wymaga zorganizowania odpowiedniego systemu wdrażania Programu, co wiąże się z koniecznością wzmocnienia potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jako instytucji zaangażowanej w ten proces. W ramach projektu przewidziano stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających Fundusze Europejskie, które umożliwiają realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych.  

Wartość projektu: 7 839 600,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 663 660,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeEuropejskieDlaPodkarpacia

Poleć innym: