Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej: znak Funduszy Europejskich z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

Województwo Podkarpackie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne”.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie globalnej obecności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego (lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz informacja i telekomunikacja).

Celami szczegółowymi projektu są:

 • wzrost rozpoznawalności podkarpackich firm i ich marek na rynku globalnym,
 • nawiązywanie wielopłaszczyznowej współpracy z podmiotami zagranicznymi,
 • aktywne włączenie do globalnego łańcucha dostaw,
 • pobudzanie eksportu produktów i usług podkarpackich przedsiębiorstw.

Zrealizowanie powyższych celów będzie możliwe poprzez implementację poniższych działań:

 • organizację misji gospodarczych, wizyt studyjnych i spotkań biznesowych o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą.
 • udział w konferencjach, forach, seminariach, targach o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą.
 • przeprowadzenie kampanii wizerunkowych promujących potencjał gospodarczy regionalnych przedsiębiorstw.

Powyższe formy angażowania dostarczą przedsiębiorstwom niezbędnej wiedzy i umiejętności, umożliwiając im dostosowanie się do globalnych wymagań rynkowych i skutecznego działania na międzynarodowej scenie gospodarczej.

Główną grupą docelową projektu będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, definiowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., posiadające siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego z obszaru inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego.

Wsparcie MŚP w ramach projektu przewidziane jest w formie pokrycia części kosztów udziału w wydarzeniach gospodarczych.

Wartość projektu: 22 364 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 22 364 000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej o aktualnych naborach.

Poleć innym: