Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Projekty strategiczne dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej:  znak Funduszy Europejskich z  dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej,  znak Unii Europejskiej z  dopiskiem  Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

 

Beneficjent: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie razem z Partnerami: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Gminą Grodzisko Dolne oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie – uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów/uczennic szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania w okresie od maja 2023 r. do grudnia 2029 r.

W projekcie planujemy wprowadzić do szkół podstawowych innowację pedagogiczną dotyczącą nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej, zakupimy do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych niezbędne do realizacji zadań i celów projektu wyposażenie, zapewnimy merytoryczne wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek i kadry zarządzającej szkół, zorganizujemy w szkołach dla uczniów/uczennic zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, przygotujemy uczniów/uczennice i nauczycieli/nauczycielki do konkursów/zawodów robotycznych, zorganizujemy dla uczniów/uczennic obozy robotyczne oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM.

Z projektu korzystać będą publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego prowadzące nauczanie w klasach 4-8, które zgłosiły chęć udziału w projekcie oraz ich uczniowie/uczennice, nauczyciele/nauczycielki i kadra zarządzająca.

W ramach projektu planujemy objąć wsparciem:

  • ok. 771 szkół
  • ok. 1 050 przedstawicieli kadry zarządzającej
  • ok. 2 520 nauczycieli/nauczycielek
  • ok. 8 672 uczniów/uczennice

Projekt RaP STEAM ma charakter systemowy w kontekście wyzwań regionalnych w zakresie zwiększenia jakości i efektywności systemu edukacji w województwie podkarpackim.

Projekt przewiduje rozwijanie specyficznych umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji uczniów i uczennic niezbędnych dla rozwoju regionalnego rynku pracy, rozwoju społecznego oraz rozwoju edukacyjnego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 133 044 117,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 113 087 499,45 zł

Zobacz więcej na stronie projektu.

Poleć innym: