Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Projekty strategiczne dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej: znak Funduszy Europejskich z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

28 lutego 2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę na utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w Programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Na jej podstawie będzie realizować Działanie 1.4 Wsparcie MŚP – IF .

 • Wartość projektu: 240 255 425,77 zł  w tym:
  • wkład UE: 204 217 111,90 zł
  • wkład krajowy: 36 038 313,87 zł
 • Cel finansowania:
  • Inwestycje prowadzące do zwiększenia zdolności wytwórczych/usługowych przedsiębiorstwa, prowadzące do wzrostu produktywności.
  • Inwestycje skutkujące zmianą w przedsiębiorstwie: produktową (nowe lub udoskonalone wyroby/usługi) lub procesową (nowe rozwiązania technologiczne, w tym oparte na automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji).
  • Inwestycje prowadzące do wdrożenia nowego/zmodyfikowanego modelu biznesowego lub dotyczące wdrożenia rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Termin realizacji projektu: do 31.12.2029 r. 
 • Odbiorcy:
  •  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Realizowane działania: Przedmiotem projektu, który będzie realizowany w ramach Działania 1.4 jest utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym przez BGK. Będziemy zarządzać Funduszem zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w Umowie, w tym: powierzymy Partnerom Finansującym utworzenie i zarządzanie Funduszami Szczegółowymi, aby mogli udzielać odbiorcom wsparcia w formie instrumentów finansowych (pożyczek)
 • Efekty projektu:
  • Co najmniej 383 przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie z instrumentów finansowych. 

#FunduszeEuropejskie

Zobacz więcej o projekcie na stronie BGK

Poleć innym: