Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Projekty strategiczne dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027


Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej:  znak Funduszy Europejskich z  dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej,  znak Unii Europejskiej z  dopiskiem  Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój przedsiębiorczości wśród ludzi młodych w województwie podkarpackim poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które zamieszkują województwo podkarpackie.
Podczas rekrutacji, preferowanymi grupami będą osoby zamieszkujące na obszarach objętych Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto oraz zamieszkujące na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega oraz Przeworska.
Zaplanowane formy wsparcia to m.in.:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb oraz opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika z uwzględnieniem posiadanych kompetencji oraz preferencji zawodowych predysponujących do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Ocena umiejętności cyfrowych oraz, w przypadku zaistnienia potrzeby, podniesienie poziomu tych kompetencji.
  3. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej służące późniejszemu zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności.
  4. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2029r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 153 577 952,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 129 900 452,00 zł

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu:
17/ 74 32 868 lub 17/ 85 09 223.

Zobacz więcej informacji o projekcie na stronie WUP.

Poleć innym: