Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Województwo Podkarpackie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024 roku”.

Projekt ma za zadanie zapewnić skuteczną komunikację o Programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP), w tym aktywizację do sięgania po Fundusze Europejskie. W ramach projektu będziemy również informować o jego ofercie, o rezultatach i wpływie polityki spójności na rozwój regionu, kraju i Unii Europejskiej.
Szczególne miejsce w naszej komunikacji będą mieć działania informacyjno-promocyjne podnoszące świadomość ogółu społeczeństwa o znaczeniu przynależności do Unii, naszej roli w kształtowaniu wspólnej przyszłości i upowszechnieniu wspólnych dla całej UE wartości leżących u podstaw projektów realizowanych w ramach Programu. Działania komunikacyjne w naszym projekcie przyczynią się również do podniesienia transparentności wydatków ze środków europejskich.

W ramach projektu realizowane będą też działania edukacyjne (szkolenia / spotkania informacyjne, konferencje i inne) dla potencjalnych beneficjentów związane z naborami wniosków o dofinansowanie oraz dla beneficjentów realizujących projekty, aby wzmocnić ich kompetencje w zakresie przygotowania i realizacji projektów FEP.

Głównymi odbiorcami naszych działań są mieszkańcy województwa podkarpackiego. Komunikacja kierowana jest do trzech podstawowych grup docelowych, są to:

  • beneficjenci - potencjalni i faktyczni, w tym wymagający działań dedykowanych do tzw. projektów trudnych i projektów o znaczeniu strategicznym;
  • uczestnicy projektów i ostateczni odbiorcy wsparcia
  • ogół społeczeństwa, w tym osoby o niskim poziomie wiedzy o Funduszach Europejskich, osoby młode, seniorzy, środowiska opiniotwórcze i potencjalni beneficjenci, którzy nie otrzymali dofinansowania

Wartość projektu: 4 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 400 000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeEuropejskieDlaPodkarpacia

Poleć innym: