Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność
Działanie FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka;
 2. Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka;

w zakresie inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich, w tym inwestycje:

 • w rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich lub poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyłącznie jako element projektów –
  likwidacja miejsc niebezpiecznych) lub ukierunkowane na zmniejszenie ruchu samochodowego (tranzytowego) w miastach
  (np. obwodnice),
 • systemy / narzędzia cyfrowe (np. ITS) – wyłącznie jako element projektów,
 • w infrastrukturę wykorzystującą alternatywne źródła energii (np. oświetlenie dróg, podświetlane znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystujące OZE) – wyłącznie jako niezbędny i niedominujący element projektów,

spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • bezpośrednie połączenia do dróg TEN-T, przejść granicznych, portów lotniczych, istniejących lub nowych terenów inwestycyjnych, terminali intermodalnych, centrów lub platform logistycznych, stacji kolejowych, innych węzłów transportowych / gałęzi transportu,
 • pośrednie połączenia do sieci TEN-T na obszarach górskich,
 • poprawa dostępności obszarów o utrudnionej dostępności (obszary o najniższej dostępności lub najbardziej oddalone) oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie z ośrodkami koncentracji funkcji gospodarczych,
 • infrastruktura wykorzystywana do wykonywania regularnych usług publicznego transportu zbiorowego na zasadach użyteczności publicznej, 
 • obwodnice.

Kto może składać wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków jest Województwo Podkarpackie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) - 100%.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 lipca 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 23.59.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (wniosek otrzymuje status „Przesłany”).


Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

– kwiecień 2024 r.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów. (docx , 312.05 KB )

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (zip, 676.04 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 1. Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani Joanna Wojtuń, tel. 17 747 65 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

 1. Pani Joanna Kocur, 17 743 31 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani Anna Musiał, tel. 17 743 31 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani Anna Piwowar, 17 743 32 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z aplikacji WOD2021 udzielają:

 1. Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani Maria Wojtoń, tel. 17 747 63 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poleć innym: