Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

IIT jest nowym instrumentem terytorialnym, który będzie wdrażany w województwie podkarpackim po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027.

Szczegółowe informacje nt. instrumentu IIT znajdują się w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w art. 36 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz w opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Działania w ramach instrumentu IIT w CS 5(ii) realizowane będą w sposób konkurencyjny na obszarach strategicznej interwencji i wynikać muszą ze strategii terytorialnych, tj. strategii rozwoju ponadlokalnego.

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym opiniuje ww. strategie w zakresie możliwości ich finansowania w ramach tego programu m.in. na podstawie projektów realizujących cele Strategii IIT umieszczonych w liście projektów planowanych do dofinansowania.

Wzór listy projektów planowanych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Instrumentu IIT w CS 5(ii) w FEP 2021-2027, przygotowany jest zgodnie z zapisami Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą.

Wzór listy projektów planowanych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Instrumentu IIT w CS 5(ii) w FEP 2021-2027 DOCX13,55 KB

Poleć innym: