Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Prawie 800 mln złotych trafi na podkarpacki rynek w postaci preferencyjnych pożyczek. Pieniądze te, to środki unijne z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać wiele podmiotów, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy. 

Jesteśmy liderem w skali kraju, jeżeli chodzi o wysokość środków przekazanych na ten cel - podkreślał podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

Pożyczki na korzystnych warunkach to kolejna propozycja w ramach nowego programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. O szczegółach ich wprowadzania na podkarpacki rynek była mowa na czwartkowej konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zarządzał środkami na pożyczki. 

W czasie konferencji samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP, Agnieszka Czuchra oraz dyr. Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, Wojciech Magnowski. Z Banku Gospodarstwa Krajowego uczestniczyli: Paweł Chorąży  - dyr. Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Mikołaj Szyszkowski – dyr. Biura  w Departamencie Instrumentów Finansowych oraz Krzysztof Załęgowski oraz Agata Charchut – Świnicka.

Podczas konferencji mówiono o tym, na co dokładnie będzie można otrzymać preferencyjne pożyczki, kiedy zostaną uruchomione i na jakich zasadach. A - jak przekazali uczestnicy konferencji - fundusze unijne w postaci pożyczek będą mogły zostać wykorzystane w inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dla firm atrakcyjna może się okazać pożyczka rozwojowa, z kolei jednostki samorządowe będą mogły przeznaczyć środki np. na budowę magazynów energii czy energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Pula środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w województwie podkarpackim wynosi dokładnie ponad 780 mln zł. I - jak podkreślał marszałek Ortyl - jest to najwyższa w skali kraju pula pieniędzy przeznaczona na ten instrument finansowy. 

Bardzo ważna sprawa, ważne wydarzenie z punktu wykorzystywania funduszy europejskich dla Podkarpacia, środków UE, które służą rozwojowi gospodarczemu, pobudzaniu przedsiębiorczości, innowacji, a także rozwojowi społecznemu –mówił marszałek Ortyl.

Będą to bardzo preferencyjne pożyczki, które trafią na rozwój przedsiębiorczości, nowych technologii związanych z rozwojem przemysłu, gospodarki, ale trafią także na odnawialne źródła energii. Także poszerzą pakiet beneficjentów, to nie tylko przedsiębiorcy, ale także samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe. 

Tak duża kwota, która została zawarta w tej podpisanej umowie na wdrażanie tych funduszy przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dalszym ciągu bardzo wysoko nas pozycjonuje, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich z naszego programu regionalnego – dodał marszałek Władysław Ortyl.

Fundusze będą one dystrybuowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. O tym jak będzie przebiegało zarządzanie tymi środkami, mówił Paweł Chorąży  - dyr. Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK. Podkreślał, że przekazane środki będą dystrybuowane przez operatorów finansowych, którzy zostaną wybrani w przetargu, będą to również operatorzy z Podkarpacia.

To, co jest ważne to fakt, że te środki trafiają do tych odbiorców, którzy mają trudniejszą możliwość uzyskania kredytu komercyjnego. Taka jest filozofia Funduszy Unijnych. Stąd właśnie preferencyjne warunki, stąd też dłuższa, w stosunku do oferty komercyjnej, długość finansowania – mówił Paweł Chorąży.

Z preferencyjnego wsparcia będą mogli skorzystać lokalni przedsiębiorcy. Nowością jest możliwość finansowania inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem i transformacją energetyczną. Rozszerzy się także katalog beneficjentów m.in. o wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y czy jednostki samorządu terytorialnego.

Środki, które wracają są w dyspozycji samorządu województwa. My jako bank po pierwszym obrocie przekazujemy te środki do samorządu województwa i one mogą być kontynuowane – podkreślał dyr. Paweł Chorąży.

Wicemarszałek Ewa Draus podkreślała, że te prawie 800 mln złotych to jeden z największych projektów województwa podkarpackiego na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności, badań  i rozwoju. Wicemarszałek przybliżyła na jakie zadania będą dostępne preferencyjne pożyczki: 

Te prawie 800 mln złotych to są cztery instrumenty, które po wielu analizach samorząd zdecydował się uruchomić. Przede wszystkim jest to pożyczka rozwojowa skierowana do przedsiębiorstw, które chciałyby wprowadzić swoje firmy w świat cyfryzacji, robotyzacji. Ale jednocześnie budować i tworzyć nowe produkty i usługi – mówiła wicemarszałek. 

Wymieniając kolejne cele wicemarszałek Ewa Draus mówiła o pożyczkach na poprawę efektywności energetycznej dla mikro i małych firm oraz dla sektora mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej. Na koniec wspomniała o pożyczkach na odnawialne źródła energii, gdzie ma być wydatkowana największa kwota pieniędzy. 

I tu jako jedyny samorząd województwa w kraju, liczymy na technologie wodorowe, gdzie wodór jest bezpośrednio wpisany, jako wsparcie z instrumentów finansowych – mówiła wicemarszałek Ewa Draus. 

Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Agnieszka Czuchra podkreślała, że BGK jest partnerem, na którego można liczyć, co pokazuje dotychczasowa współpraca, a środki które samorząd przekazuje będą szybko rozdysponowane w regionie. Mówiła również o warunkach, na jakich będą przyznawane pożyczki oraz dlaczego samorząd województwa decyduje się na tak niskie oprocentowanie:

Zarząd województwa jest dysponentem tych środków, więc zależy nam jak najbardziej, żeby firmy, samorządy i wszystkie podmioty, które będą chciały realizować te inwestycje, czy to w odnawialne źródła energii, budować lub rozbudowywać instalacje fotowoltaiczne czy magazyny energii, które są nowością w tej perspektywie, żeby realizowały te inwestycje, ale nie jest naszym priorytetem, jako samorządu, zarabiać na tych pożyczkach – tłumaczyła dyrektor Agnieszka Czuchra.

Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym omówił, jak przebiega realizacja nowego programu regionalnego, mówiąc, że udało się w niespełna rok udostępnić poprzez nabory już zakończone, trwające i te zaplanowane, prawie połowę alokacji nowego programu, a ma on fundusz ponad 10 mld złotych.

Ogłosiliśmy nabory wniosków na ponad 40% programu i po podpisaniu umowy z BGK, poziom kontraktacji sięga już prawie 17% nowego programu regionalnego – mówił dyr. Magnowski.

Preferencyjne pożyczki – dla kogo i na jaki cel?

Na terenie Podkarpacia będą dostępne cztery produkty finansowe:

  • Pożyczka rozwojowa – sfinansuje inwestycje w rozwój MŚP, np. prace związane z cyfryzacją, robotyzacją, inwestycje zwiększające produktywność lub związane z wprowadzeniem nowych produktów i usług. Na ten cel trafi niespełna 240 mln złotych.
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej mikro- i małych firm – dzięki pożyczce będzie można sfinansować kompleksowe działania obejmujące m.in. modernizację energetyczną budynków, instalacji grzewczych lub chłodzących czy inwestycje umożliwiające odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym. Wsparcie dostępne będzie dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Na ten cel trafi 90 mln złotych. 
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Ze wsparcia będą mogli skorzystać właściciele budynków użyteczności publicznej,  komunalnych oraz mieszkalnych  wielorodzinnych, w tym wspólnoty mieszkaniowe, samorządy. Tu przeznaczona jest kwota 70 mln złotych.
  • Pożyczka OZE – pokryje koszty inwestycji związanych z budową lub rozbudową instalacji do produkcji energii z OZE  oraz inwestycje  w magazyny energii działające na potrzeby OZE. Instrument kierowany zarówno do podmiotów sektora publicznego, jak i do przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. Tutaj trafi największa pula środków prawie 370 mln złotych 

Od kiedy będzie można ubiegać się o pożyczkę?

W II kwartale BGK planuje uruchomić przetargi  na wybór partnerów finansujących, którzy będą udzielać nisko oprocentowanych pożyczek w regionie. Pożyczki będą dostępne na rynku w drugiej połowie 2024 roku. Jak zapewniał dyr. Paweł Chorąży pożyczki będą bardzo nisko oprocentowane, a do tego będą przydzielane na dużo dłuższy termin niż w banku komercyjnym.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Umowy o finansowanie na perspektywę 2021-2027 zostały zawarte na kwotę ponad 780 mln zł, w tym środki z Unii Europejskiej (EFRR) wynoszą  ok. 663 mln zł. 

Maksymalna kwota pożyczki, to nawet 15 mln złotych dla spółdzielni mieszkaniowych. Nowe instrumenty finansowe w ramach nowego programu regionalnego oraz ich cele bardzo cieszą przedstawicieli Komisji Europejskiej: 

Już od 20 lat Unia Europejska pomaga w zazielenianiu energii na Podkarpaciu poprzez wsparcie projektów ze środków z Funduszy Europejskich na efektywność energetyczną i OZE. Ogromnie nas cieszy, że nie tylko granty, ale i środki zwrotne będą pracowały w obecnej perspektywie na rzecz Zielonego Ładu w regionie. Uniezależnienie się Unii Europejskiej od dostaw gazu z Rosji jest szansą na przyspieszenie dekarbonizacji sektora energii. Dodatkowym atutem środków zwrotnych jest możliwość ponownego ich wykorzystania po ich zwrocie na wsparcie kolejnych projektów, co jest kluczowe w kontekście ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu – podkreśla Angela Martinez Sarasola, kierowniczka wydziału ds. Polski w Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. 

Autor tekstu: Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP 

Poleć innym: