Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr 7.3/1/2024  do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 7 - Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w podanym naborze będą udzielane w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia to jest: 45 242,16 . Założona kwota alokacji na nabór wynosi: 6 800 000,00 zł.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach 19.03.2024 r. do 25.03.2024 r. w godzinach 7.30-15.30 w:

 • Biurze Projektu: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
 • Oddziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
  • Oddziale Zamiejscowym w Krośnie, ul. Augusta Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
  • Oddziale Zamiejscowym w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
  • Oddziale Zamiejscowym w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać na spotkaniach informacyjnych zaplanowanych w dniach:

 • 11.03.2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. A. S. Naruszewicza 11,
 • 12.03.2024 r. Oddział Zamiejscowy w Krośnie, ul. A. Lewakowskiego 27B,
 • 3.03.2024 r. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2,
 • 14.03.2024 r. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a

Zapisy na spotkania: numer telefonu: 17/ 77 37 152 lub 17/ 77 37 153.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Pełna dokumentacja projektowa jest dostępna na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Poleć innym: