Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Po cyklu konferencji konsultacyjnych i uwagach zebranych od mieszkańców regionu i reprezentantów firm i instytucji przyszła pora na ostatni element prac nad analizą projektu programu regionalnego 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, w skrócie FEP), a mianowicie wysłuchanie publiczne odwrócone. Jest to spotkanie podczas którego m.in. udzielone zostaną odpowiedzi na pytania zadane podczas wysłuchania publicznego. Odwrócone wysłuchanie publiczne odbędzie się w najbliższą środę 13 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Jego przebieg będzie można śledzić na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Nowa perspektywa dla regionu

Jak wiemy dotychczasowe unijne wsparcie pozwoliło na przeprowadzenie tysięcy działań widocznych niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Przed nami kolejna szansa i możliwości na realizację strategicznych dla województwa działań. Przypomnijmy, że FEP to program, którego wartość dla Podkarpackiego określona została w wysokości 2 mld 181 mln euro.

  • 1 mld 635 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczone zostanie na realizację projektów związanych m.in. z inwestycjami w infrastrukturę, ochronę środowiska, innowacje, działalność badawczo-rozwojową
  • ponad 546 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+, przeznaczone zostanie na projekty „miękkie”, czyli wsparcie kapitału ludzkiego w obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyrównywania szans uzdolnionej młodzieży i rozwoju kadry pedagogicznej oraz włączenia i integracji społecznej.

Wspólna praca nad projektem FEP

Projekt programu był szeroko konsultowany w naszym społeczeństwie. W styczniu przeprowadziliśmy cykl konferencji konsultacyjnych, a w lutym zorganizowaliśmy wysłuchanie publiczne. Wszystkie te spotkania przyniosły wiele ciekawych sugestii i konstruktywnych dyskusji. Równocześnie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi na specjalnych formularzach  zbieranych zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. Spostrzeżenia te zostały wnikliwie przeanalizowane i pomogły w uzyskaniu ostatecznego kształtu projektu FEP, który w marcu został wysłany do analizy Komisji Europejskiej.

Wysłuchanie odwrócone dostępne online

Podsumowanie prac nad projektem, odpowiedzi na pytania zadane podczas wysłuchania publicznego, a także przedstawienie dalszych prac w programie będą przedmiotem wysłuchania publicznego odwróconego, które przed nami. Gorąco zachęcamy do oglądania transmisji, która rozpocznie się o godzinie 11:00 na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl oraz w mediach społecznościowych: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (Facebook i YouTube).

Poleć innym: