Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Perspektywa finansowa 2021-2027, w ramach której pierwsze nabory ruszyły w ubiegłym roku rozpędza się na dobre. Ogłoszono już 51 naborów wniosków w wyniku których złożonych zostało 1 611 wniosków o dofinansowanie. Analiza i ocena wniosków wyłoniła finalnie 150 projektów, które otrzymają wsparcie w kwocie ponad 1,4 mld zł. Co jeszcze wydarzyło się w programie w styczniu 2024 r.? Podsumujmy.

Budżet 51 naborów wynosi łącznie ponad 4,2 mld zł. Poziom dofinansowania, o które wnioskowano znacznie go przekraczał i wyniósł ponad 6,3 mld zł. Najwięcej, bo aż 795 aplikacji dotyczyło działań współfinansowanych z Priorytetu 7- Kapitał ludzki gotowy do zmian, czyli w dziedzinie odpowiedzialnej m.in. za aktywizację zawodową mieszkańców, integrację społeczną i podnoszenie kwalifikacji. Zainteresowanie funduszami nie słabnie też wśród przedsiębiorców, wykorzystujących środki unijne do rozwijania swoich firm. Do tej pory złożyli oni 428 wniosków w ramach Priorytetu 1 - Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka.

Proces oceny wniosków trwa. Dlatego też powyższe dane szybko się zmienią. W co miesięcznym raporcie będziemy te liczby aktualizować i podsumowywać stan realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W programie zagwarantowano dla naszego regionu łącznie ponad 9,8 mld zł. Fundusze te płyną w ramach dwóch strumieni. Pierwszy, przeznaczony głównie do wspierania projektów trwałych, inwestycyjnych to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (tzw. EFRR). Jego budżet w naszym regionie wynosi ponad 7,1 mld zł. Drugi ma za zadanie wspierać finansowanie projektów rozwijających zdolności i działania miękkie. To Europejski Fundusz Społeczny Plus (tzw. EFS+). Jego budżet dla naszego regionu wynosi ponad 2,7 mld zł. Oba strumienie tworzą cały program, który w tej perspektywie finansowej oferuje wsparcie w ramach 8 różnych priorytetów: w dziedzinie konkurencyjnej i cyfrowej gospodarki (P1), energii i środowiska (P2), mobilności miejskiej (P3), mobilności i łączności (P4), przyjaznej przestrzeni społecznej (P5), rozwoju zrównoważonego terytorialnie (P6), kapitału ludzkiego (P7) i rozwoju lokalnego (P8). Pozostałe dwa priorytety (P9 i P10) dotyczą obsługi programu.

Największe środki bo aż 2,5 mld zł zaplanowano w tej perspektywie dla Priorytetu 7 (P7) Kapitał ludzki gotowy do zmian. Oznacza to, że ogromne fundusze będą przekazane na wspieranie, ochronę i rozwijanie zasobów wiedzy i umiejętności ludzi. Sporo bo pond 2,2 mld zł zostanie wydatkowane na inwestycje w sferze energii i środowiska (P2) oraz na działania wpisujące się w rozwój zrównoważony terytorialnie 1,3 mld zł (P6). Ponadto na działania w zakresie P1 - Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka zabezpieczono ponad 1 mld zł.

 

Sylwia Tęcza
Oddział promocji Funduszy Europejskich

Poleć innym: