Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji 2029” została podpisana w Rzeszowie 2 lutego br. Jej wartość to ponad 60 mln zł. Środki pochodzące w całości z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, będą wspierać rozwój innowacji, nauki i przedsiębiorczości w regionie.

Podpisany dokument gwarantuje kontynuowanie realizacji celów powstałej w 2017 r. spółki. To m.in.: komercjalizacja projektów badawczo-rozwojowych, ułatwianie kontaktów między nauką a biznesem oraz wsparcie uczniów i studentów w zakresie rozwoju unikatowych kompetencji.

Umowę sygnowali marszałek województwa Władysław Ortyl oraz prezes PCI Michał Tabisz. W wydarzeniu uczestniczyli również: wicemarszałek Ewa Draus i wiceprezes Sławomir Kowalski oraz beneficjenci PCI: prof. Ireneusz Kapusta z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studentka tej uczelni Natalia Stefańska – absolwentka Akademii ProtoLab.

PCI to platforma transferu innowacji, przedsiębiorczości i nauki. Doskonale wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji, wspiera inteligentne specjalizacje: Lotnictwo i Kosmonautykę, Informację i Telekomunikację, Motoryzację oraz Jakość Życia. Jest częścią ekosystemu tworzonego przez województwo, RARR i podkarpackie uczelnie – mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.

Prezes PCI Michał Tabisz zauważył, że najbliższe lata działalności spółki będą rozwinięciem koncepcji wypracowanej przy jej powołaniu.

Program grantowy skierowany do podkarpackich uczelni, wsparcie startupów akademickich, pogłębienie integracji i współpracy regionalnych laboratoriów oraz kształtowanie nowego pokolenia innowatorów – to cele Podkarpackiego Centrum Innowacji na najbliższe lata. Będziemy realizować także inne projekty przy współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – zapowiedział.

Ważnym elementem funkcjonowania Centrum jest współpraca z uczelniami w regionie. Kontynuowany będzie Program Grantowy, dedykowany finansowaniu prac badawczo-rozwojowych. O środki będą mogły ubiegać się projekty użyteczne, dostosowane do potrzeb kluczowych branż przemysłowych regionu.

– Naukowcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów PCI, związane z wdrożeniem tych rozwiązań na rynek. Zapewniamy analizę projektów, doradztwo w opracowywaniu strategii rozwoju i komercjalizacji oraz wsparcie w pozyskiwaniu finansowania – dodaje prezes Michał Tabisz.

Unikalnym w skali regionu miejscem inspiracji, pomagającym uczniom i studentom rozwijać kreatywność i realizować własne projekty, jest przestrzeń PCI ProtoLab. Na blisko 400 m2 znajdują się bogato wyposażone pracownie: elektroniki, warsztat-modelarnia, media VR, tekstylna, biogreen oraz szybkiego prototypowania. Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia są eksperci, którzy gwarantują użytkownikom profesjonalne wsparcie na każdym etapie prac. W ramach oferty, PCI zapewnia również możliwość wsparcia finansowego, m.in. poprzez inicjatywy takie jak: Akademia ProtoLab, Bon Konstruktorski, Preinkubację oraz Program Ambasadorski.

Ważną gałęzią funkcjonowania PCI jest działalność Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która dziś łączy już ponad 100 instytucji tego typu, oferujących ponad 780 różnych procedur badawczych. Funkcjonowanie Sieci koncentruje się na integracji potencjału laboratoriów, podnoszeniu jakości badań, rozwijaniu regionalnego systemu oceny zgodności oraz promowaniu usług badawczych i wzorcowania.

Michał Mielniczuk
PCI

Poleć innym: