Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację zadań promujących Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim pn. „Fundusze Europejskie wokół nas. Podkarpackie 20 lat w UE”.

Termin

Nabór wniosków w ramach konkursu potrwa od 1 do 22 lutego 2024 roku.

Rodzaje działań

Wnioski na realizację zadań związanych z promocją Funduszy Europejskich zgłoszone w ramach Konkursu muszą obejmować działania informacyjno-promocyjne związane ze zrealizowanym / realizowanym projektem dofinansowanym z Funduszy Europejskich. 

Dopuszczalne typy działań to m.in.:

 1. organizacja bezpłatnych eventów/ warsztatów/ spotkań/ konferencji lub innych wydarzeń angażujących społeczność lokalną,
 2. opracowanie bezpłatnych publikacji w wersji elektronicznej (w tym albumów, folderów, broszur itp.),
 3. publikacja materiałów w mediach tj.: telewizja, radio, prasa, Internet

Powyższy katalog działań ma charakter indykatywny.

UWAGA:

 • Działania w ramach zadania muszą być związane z promocją projektu lub efektów jego realizacji, nie zaś z promocją samego wnioskodawcy;
 • Zadania przewidziane do realizacji muszą wpisywać się w obchody jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz nawiązywać do hasła „Gratuluję Polsko! 20 lat w Unii Europejskiej;
 • Organizator nie dopuszcza możliwości przeznaczenia środków finansowych przekazanych na realizację zadania na zakup materiałów promocyjnych typu gadżety.

W ramach Konkursu premiowane będą zadania realizowane podczas obchodów XI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich DOFE, które w województwie podkarpackim odbędą się w dniach 10-12 maja 2024 roku.

Nabór dotyczy zadań realizowanych w terminie 1 maja do 31 października 2024 roku.

Uczestnicy Konkursu

 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie beneficjenci Funduszy Europejskich, którzy zrealizowali i/lub realizują projekty na terenie województwa podkarpackiego;
 • W przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego wnioski w Konkursie składają ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (np. instytucje kultury);
 • Z udziału w konkursie wyłączone jest Województwo Podkarpackie za wyjątkiem jednostek organizacyjnych Województwa.

Finanse

Wysokość środków finansowych możliwych do pozyskania na realizację zadania:

 • minimalna: 20 000 zł brutto,
 • maksymalna: 50 000 zł brutto.

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać przy pomocy formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs pn. Fundusze Europejskie wokół nas. Podkarpackie 20 lat w UE”:

 1. osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów

  lub

 2. przesłać na adres korespondencyjny j. w.

Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania edytowalnej wersji elektronicznej wniosku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego ani datę wpływu wersji elektronicznej.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

UWAGA: przed złożeniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu wraz z jego załącznikami.

Inne ważne informacje

W sprawach związanych z Konkursem informacji udzielają pracownicy Oddział promocji Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod następującymi numerami telefonów:

 • 17/ 747 64 86
 • 17/ 747 59 32
 • 17/ 773 60 61

Do pobrania:

Regulamin konkursu DOCX224,43 KB

Załączniki:

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024 roku”, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Poleć innym: