Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej, w zakładce Realizacja umowy o dofinasowanie projektu EFRR została udostępniona Instrukcja użytkownika SL2021 – obszar Wnioski o płatność - Wersja dla Beneficjentów.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie wersji horyzontalnej przygotowanej przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Jego głównym celem jest zapoznanie beneficjentów oraz osób przez nich uprawnionych ze szczegółowymi wymaganiami IZ, w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w systemie SL2021 oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność.

Dokument można pobrać na stronie programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Poleć innym: