Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.9 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr, nr naboru FEPK.07.09-IP.01-001/23 - do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Decyzja ta spowodowana jest znaczną złożonością wniosków w wyżej wymienionym naborze.

Zobacz ogłoszenie o naborze 

 

 

Poleć innym: