Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

W dniach 15-16.05.2024 r. odbyło się VII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 połączone z wyjazdem studyjnym szlakiem projektów zrealizowanych dzięki środkom unijnym. Spotkaniu przewodniczył Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący KM FEP 2021-2027. Posiedzenie odbyło się w Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego „Fanto”, dawnej rafinerii będącej przykładem wspaniałej architektury industrialnej, niespotykanej na terenie Podkarpacia.

Otwierając obrady pan Marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że 1 maja obchodziliśmy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co jest doskonałym nawiązaniem do prezentowanych podczas tego wydarzenia projektów z obszaru turystyki, finansowanych dzięki środkom unijnym.

Chcemy dzisiaj, podczas tego wyjazdowego posiedzenia, pokazać jak Podkarpacie się zmienia pod wpływem środków unijnych. Jest to doskonała okazja do dostrzeżenia efektów jakie dokonały się w naszym regionie dzięki Funduszom Europejskim – powiedział Pan Marszałek Władysław Ortyl.

W obradach uczestniczyli: Pani Angela Martinez Sarasola – Dyrektor Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Pani Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, rolę gospodarza pełnił Pan Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki. Obecny był cały Zarząd Województwa na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem – Wicemarszałkowie: Pan Piotr Pilch i Pan Karol Ożóg, a także Członkowie Zarządu: Panie Anna Huk i Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W obradach uczestniczyli również: Przewodniczący Sejmiku Pan Jerzy Borcz wraz z Radną Województwa Panią Ewą Draus, a także Skarbnik Województwa Podkarpackiego Pan Waldemar Dzień oraz Sekretarz Województwa Pan Lesław Majkut.

Jako jedna z pierwszych głos zabrała przedstawicielka Komisji Europejskiej, Pani Angela Martinez Sarasola, która pogratulowała wykorzystania i zarządzania Funduszami Unijnymi przez Podkarpacie.

Są Państwo prawdziwymi profesjonalistami w wykorzystaniu środków unijnych – podkreśliła Pani Sarasola, mówiąc jednocześnie, że Polska w ciągu tych dwóch dekad bardzo dobrze wykorzystała możliwości tkwiące w funduszach unijnych.

Dzisiaj Polska jest jednym z ważniejszych graczy w Europie, a już wkrótce nadejdzie czas polskiej prezydencji w UE, dzięki czemu będzie mogła kształtować agendę tematów – powiedziała przedstawicielka Komisji Europejskiej.

W dalszej części spotkania Pan Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP przedstawił informację nt. postępów w realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Następnie Pani Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej zaprezentowała 9 Raport Kohezyjny dotyczący problemów i wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska, do których należą zmiany klimatyczne i kwestie demograficzne. Dodatkowo omówiła także dane dotyczące szacunkowego wpływu polityki spójności na PKB. 

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu podjęli uchwały zatwierdzające nowe kryteria wyboru projektów z obszaru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Następnie Pani Edyta Piliszko Koordynator do spraw Karty praw podstawowych, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji UMWP przedstawiła informację na temat stosowania i wdrażania Karty praw podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Kwestie komunikacji w zakresie Funduszy Europejskich zostały omówione przez Panią Wiolettę Rejman Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP. Pani Dyrektor przedstawiła wytyczne dla perspektywy finansowej na lata 2021-2027, gdyż one są szczególnie istotne dla beneficjentów, którzy mają obowiązek informowania o pozyskanych dotacjach.

Na zakończenie spotkania Starosta Bieszczadzki Pan Marek Andruch omówił prace przy projekcie Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego „Fanto”. Obecny obiekt powstał na bazie budynku dawnej rafinerii ropy naftowej, która jest przykładem wspaniałej architektury industrialnej, niespotykanej na terenie Podkarpacia. Aktualnie jedną z atrakcji oprócz klasycznych ekspozycji jest audiowizualny pokaz, który opowiada o wielokulturowości, bogactwie przyrody oraz wieku nafty i rozwoju gospodarczego Bieszczadów.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęto w Wańkowej od prezentacji projektu Bieszczd.ski, w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu. Obecnie obiekt funkcjonuje jako największa i najnowocześniejsza stacja narciarska w województwie podkarpackim z bogatą ofertą aktywności w okresie letnim. Wizytację projektów zakończono w Centrum Kultury w Zagórzu, gdzie zaprezentowano projekt kompleksowej ochrony dziedzictwa kulturowego dotyczący adaptacji ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych.

Kolejne obrady Komitetu Monitorującego zaplanowano na wrzesień bieżącego roku.

Galeria zdjęć: 

Widok na uczestników VII - wyjazdowego posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Widok na stół prezydialny podczas VII - wyjazdowego posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Widok na uczestników wizyty studyjnej w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski w Wańkowej

Widok na uczestników wizyty studyjnej w Centrum Kultury w Zagórzu

Widok na uczestników wizyty studyjnej w Centrum Kultury w Zagórzu

Poleć innym: