Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

25 kwietnia 2023 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM FEP 2021-2027.

Realizacja programu regionalnego FEP 2021-2027 nabiera tempa, pierwsze nabory zostały już ogłoszone, przystępujemy do dalszych prac nad kryteriami, tak aby uruchomić kolejne nabory” – mówił Marszałek Władysław Ortyl, otwierając II posiedzenie Komitetu Monitorującego KM FEP 2021-2027.

Na posiedzeniu obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielki Komisji Europejskiej, które w obradach uczestniczyły zdalnie. 

Na II posiedzeniu Komitetu jako obserwatorzy pojawili się przedstawiciele dwóch Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które w wyniku ostatniej zmiany uchwały powołującej Komitet Monitorujący FEP 2021-2027, włączone zostały w jego skład. Są to MOF Jasło oraz MOF Krosno.

Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie kolejnego pakietu kryteriów z obszaru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Komitet zatwierdził ponadto zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 obejmujące dodanie zapisów w zakresie finansowania kosztów działań sieciujących z reprezentowanym środowiskiem, służących wsparciu członków/zastępców członków Komitetu, którzy reprezentują partnerów spoza administracji.

Podczas obrad zaprezentowano także informację dotyczącą Harmonogramu naborów wniosków dla FEP 2021-2027 oraz założenia projektu strategicznego w ramach nowego programu regionalnego – Robotyka i programowania w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Kolejne obrady Komitetu zostały zaplanowane na 28 czerwca br.

Galeria zdjęć:

Widok na uczestników oraz stół prezydialny podczas II posiedzenia KM FEP 2021-2027

Uczestnicy II posiedzenia Komitetu Monitorującego podczas obrad

Członkowie Komitetu Monitorującego podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

Poleć innym: